Sigmund Freud utviklet opprinnelig begrepet benektelse som en forsvarsmekanisme. Fornektelse innebærer avvisning av et faktum som er for smertefullt for en person å akseptere. Elisabeth Kubler-Ross utvidet Freuds modell og foreslo at fornektelse er den første fasen i å akseptere ens død. Nektelse er nå allment akseptert som et vanlig stadium & hellip;
En blackout er hukommelsestapet i en bestemt tidsperiode, og brukes vanligvis med henvisning til hukommelsestap indusert av alkohol eller andre rusmidler. Om blackouts Folk bruker vanligvis begrepet blackout om hukommelsestap på grunn av alkoholforbruk. Minnetapet er midlertidig og varer bare for & hellip;
Å ha en sunn dose selvtillit kan resultere i bedre stillinger, lykkeligere ekteskap og generelt forbedret livstilfredshet - eller kan det? Ifølge en ny studie ledet av Ulrich Orth ved Universitetet i Basel, er selvtillit en årsak til positive livsresultater, ikke en effekt. Han sa: 'Mens noen studier antyder at global & hellip;